فروش شرط

از قابلیت فروش شرط سایت ما نهایت بهره را ببرید!

زمانی که شما یک شرط می‌بندید معمولاً در سایت ها برای شما یک شرط فروش ارسال می‌شود و مبلغ آن در طول مسابقه و با تغییر ضرایب مختلف و شرایط مختلفی که در مسابقه پیش می آید، تغییر می‌کند.

مثلاً اگر شما ۵۰ هزارتومان روی تیم مدنظر شرط بسته باشید و قبل از شروع مسابقه ۴۰ هزارتومان شرط فروش برای شما آمده باشد پس از آن که تیمتان ۲ گل پیش افتاد و ضریب ۸ به ۱.۵ تبدیل شد، با توجه به اینکه ضریب تقریباً به یک پنجم خودش رسیده شرط فروش شما ۵ برابر می‌شود و تقریبا به ۲۰۰ هزارتومان می‌رسد .

در این شرایط شما می‌توانید همان لحظه با شرط فروش موافقت کرده و با خیال راحت از اینکه نکند حوادث فوتبال ورق را برگردانده و همه ی پول خود را از دست دهید سود خوبی را به دست آورید.

سعی کنید تا جایی که می توانید روی این قابلیت فوق العاده که در سایت ما وجود دارد کار کنید . زمانی که بتوانید در بهترین زمان ممکن شرط خود را بفروشید آن گاه می توانید بیشرین سود را از این قابلیت به دست آورید.