(Bet Generator) پیش بینی هوشمند

 

پیش بینی هوشمند (Bet Generator)

آپشن جذاب پیش بینی هوشمند به کاربران اجازه این را می دهد که با انتخاب مبلغ شرط و میزان برد موردنظر خود، پیشنهادات ویژه سیستم را دریافت نمایند.

 

همانطور که در تصویر مشاهده می فرمایید، از قسمت آپشن های پیشرفته، شما می توانید تعداد انتخاب های هوشمند انجام شده و وضیعت بازی ( پیش بازی یا زنده) را انتخاب نمایید.

سپس به صورت هوشمند انتخاب های شما تعیین و در برگه شرط بندی اضافه می شوند و شما می توانید با تایید آن شرط خود را ثبت نمایید.

 

برای استفاده از این ویژگی، حداقل مبلغ برد باید 2.5 برابر مبلغ شرط شما باشد.