بونوس ویژه وی آی پی

 

 

می توانید در 7 استاربت کاربر وی آی پی شوید و از امتیازات ویژه آن برخوردار شوید.


•    راه ارتباطی اختصاصی
•    دریافت آفرهای مختلف با توجه به  نوع فعالیت
•    و هدایای ویژه دیگر


جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به پشتیبانی مراجعه نمایید.


حداقل زمان فعالیت در سایت برای استفاده از این ویژگی یک ماه می باشد.